Poème: "Tu viens de relire Virgile" Jean-Joseph Rabearivelo

Publié le par Alain GYRE

 

Tu viens de relire Virgile,

tu viens aussi d’écouter les enfants

qui saluent la néoménie,

et les contes et les fables de ceux qui ne sont plus.

 

Est-ce l’heure bucolique,

ô cœur aspirant au repos,

cœur aussi hâlé que les roches ?

 

Les pâtres ? Ils ne sont pas ici.

Leurs troupeaux ? regarde ces chèvres sauvages

aux cornes remplies de brume.

Leurs houlettes ? voici que les arbres unissent leurs cimes.

 

Les pâtres sont là-bas, ils escaladent le ciel.

Il y a des herbes nouvelles sous leurs pas,

Il y a des fruits irréels autour d’eux,

et des sources cachées qu’ils cherchent.

 

Et toi, et toi, tu crois être Corydon

tandis que, devant toi, apparaît comme un Alexis

qui souffle dans les flûtes

que sont devenues toutes les branches.

 

 

Vao avy namerina namaky an’i Virgile hianao,

vao avy nihaino ny ankizy koa

izay miarahaba ny volantsinana,

sy ny angano ary ny ariran’ireo tsy ety intsony

 

Izao ve no fotoanan’ny tantsaha,

ry fo mitalaho fitsaharana,

ry fo main’ny andro toy ny vatolampy ?

 

Ny mpiandry ondry ? Tsy ary izy.

Ny andiam-bibiny ? Jereo irery osy dia

manan-tandroka feno zavona.

Ny tehiny ? Indreo ny hazo miray loha.

 

Ny mpiandry ondry, indrery izy mianika ny lanitra.

Misy ahi-bao ao ambany tongony,

misy voankazo tsy àry manodidina azy,

ary loharano miafina izay tadiaviny.

 

Ary hianao, ary hianao, mino tena ho Corydon hianao

fa io, manoloana anao, toa misy Alexis

izay mitsoka ny sodina

izay nanjarian’ny rantsana rehetra.

 

 

Jean-Joseph Rabearivelo

 

Traduit de La Nuit

 

Nadika tamin’ny Alina

 

Editions Tsipika

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article